гр. София 1000
ул. Христо Белчев 3
Къщата на гражданските организации

Тел: 0897 666654
e-mail: [email protected]